-A A +A

Języki nowożytne - lektoraty - dla kleryków

Języki nowożytne - lektoraty - rok akademicki 2017/2018

Klerycy roku I - jednolite studia magisterskie

Zasady obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018.

 

1. Student kończący jednolite studia magisterskie (w tym Teologia Kapłańska) jest zobowiązany posiadać umiejętności językowe w zakresie j. nowożytnego na poziomie minimalnym B2+

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.11.2011 w sprawie KRK dla Szkolnictwa Wyższego).

2. Klerycy roku I  rozpoczynający naukę na UPJPII zobowiązani są do wykonania testów elektronicznych, na podstawie których zostaną zakwalifikowani do grup odpowiadających poziomowi znajomości języka nowożytnego. Wybór języka porządkuje tabela.

Testy będą aktywne od 7.08.2017 r. do 29.09.2017 r. (dla osób przyjętych na studia po 29.09.2017 r.- do 13.10.2017 r.).

3. Do poziomu B2+ można kontynuować następujące języki ze szkoły średniej: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski.

4. Studenci nie mogą (oprócz sytuacji omówionej w pkt. 5) wybrać realizacji języka od podstaw, gdyż trzyletni kurs nauki języka (180 godzin) jest w przypadku takiego wyboru niewystarczający do osiągnięcia wymaganego poziomu B2+.

5. Jeżeli student posiada poświadczoną (certyfikaty, wpis do indeksu wcześniejszych studiów, dyplomy ukończenia filologii itp.) znajomość języka nowożytnego na poziomie B2+ oraz wyższym, może (po konsultacji z Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika MSJO UPJPII) jedynie w takiej sytuacji wybrać realizację języka od podstaw tzn. j. włoskiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego.

6. Studenci, którzy nie posiadają żadnych zaświadczeń, ale realizując lektorat znajdą się w grupie na poziomie B2.3 lub B2.4 ewentualnie wyższym (C1, C2), mogą po roku zdać ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2+ (bezpłatnie - pierwsze podejście) i od kolejnego roku rozpocząć realizację dwuletniego lektoratu innego języka, w tym również języka od podstaw (j. włoski, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski).

7. Jeżeli student po trzech latach nauki języka nie zda egzaminu kończącego lektorat na poziomie B2+, może po kolejnym roku przystąpić ponownie do ogólnouczelnianego egzaminu, a w międzyczasie indywidualnie wiedzę uzupełnić.

8. Ogólnouczelniany egzamin (odbywany poza tokiem zwykłych lektoratów) potwierdzający poziom B2 oraz B2+ organizowany jest przez MSJO co roku w maju lub czerwcu (dokładny termin jest podawany z odpowiednim wyprzedzeniem). Pierwsze podejście do egzaminu jest bezpłatne. Każde kolejne podejście jest odpłatne.Szczegóły organizacji egzaminu podaje Zarządzenie Rektora nr 30/2015

9. Uwaga dodatkowa: do grup j. łacińskiego kleryków przyporządkowuje Kierownictwo MSJO.

Imienne listy grup z j. łacińskiego przesyłane są z końcem września do Seminariów.

Wszystkie wątpliwości można rozstrzygnąć na dyżurach Kierownika MSJO lub Z- cy Kierownika MSJO UPJPII

 

 

 

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

lub 12 428 60 30 wew. 913
pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

Terminarz rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego na wybrany lektorat.

Czytaj więcej

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018