-A A +A

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydata

Po rejestracji otrzymasz dane w wiadomości e-mail. Użyj ich do zalogowania się.

 

2. Uzupełnij formularz danych osobowych.

Potrzebne będą dane z dowodu osobistego lub paszportu. Potrzebny będzie także skan zdjęcia, które użyte zostanie do wydruku legitymacji studenckiej - zdjęcie musi być zgodne z wymaganiami do dowodów osobistych. Rozmiar zdjęcia w wersji elektronicznej może wynieść maksymalnie 50KB, a wymiary dokładnie szer. 236 x wys. 295 pikseli w formacie JPEG.

 

3. Wybierz kierunek lub kierunki.

1. Uzupełnij dane potrzebne do rekrutacji

 

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Potrzebne będą: nr świadectwa dojrzałości oraz dane dotyczące ocen z egzaminu maturalnego. Uzupełnisz także dane zgodnie z wymaganiami rekrutacji.

 

Studia II stopnia

Potrzebne będą: nr świadectwa dojrzałości oraz dane dotyczące ocen z egzaminu maturalnego oraz dane dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia zgodnie z wymaganiami rekrutacji.

 

Studia III stopnia

Potrzebne będą dane dyplomu ukończenia studiów magisterskich zgodnie z wymaganiami rekrutacji.

 

UWAGA!!
Osoby posiadające dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom, itp.) wydany poza granicami Polski - na tym etapie proszeni są o przesłanie kopii tych dokumentów na adres sekretariatu obsługującego dany kierunek studiów (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).
Dokumenty te powinny być opatrzone apostille (lub zalegalizowane) oraz posiadać tłumaczenie na język polski.

 

2. Zakończ rekrutację - patrz tutaj

1. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej - jeżeli została przewidziana dla Twojego kierunku - na wygenerowane dla Ciebie konto bankowe.

Aby pobrać druk wpłaty rekrutacyjnej należy zalogować się na konto w IRK, wybrać w menu zakładkę „wydruki rekrutacyjne” i pobrać plik.

 

2. Zachowaj dowód wpłaty np.:

- potwierdzenie dokonania transakcji bankowej

- dowód wpłaty na Poczcie Polskiej

- dowód wpłaty z placówki stacjonarnej dowolnego banku

- potwierdzenie w pliku  pdf. przy dokonowaniu płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Pamiętaj, że terminy realizacji przelewów na poczcie są dłuższe, niż bezpośrednich przelewów bankowych.

 

3. Oczekuj na wyniki i skompletuj dokumenty.

Lista dokumentów:

  • formularz kandydata - do pobrania z Indywidualnego Konta Kandydata (w systemie IRK) w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”, uzupełniony i podpisany
  • kserokopia dowodu tożsamości
  • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • dowód opłaty rekrutacyjnej
  • dodatkowe dokumenty wymagane przez dany kierunek studiów (jeżeli takowe występują)

     Ponadto:

Studia I stopnia i jednolite magisterskiej:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury"

Studia II stopnia

  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplom magistra, inżyniera lub równorzędny; (dla kandydatów na kierunki: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Nauki o rodzinie lub Praca socjalna - dodatkowo suplement do dyplomu)

Studia doktoranckie

  • odrębne wykazy dokumentów podane w zasadach rekrutacji na dany kierunek

1. Gdy otrzymasz zawiadomienie o przyjęciu/zakwalifikowaniu na Uczelnię:

Złóż komplet dokumentów w odpowiednim dla Twojego kierunku sekretariacie w wyznaczonych terminach oraz dokonaj opłaty za indeks i legitymację (razem 21 zł) na wygenerowany dla Ciebie numer rachunku bankowego widoczny na Twoim koncie w Internetowej Rejestracji Kandydata (ten sam numer rachunku, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna).

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

lub 12 428 60 30 wew. 913
pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

Terminarz rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego na wybrany lektorat.

Czytaj więcej

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018