-A A +A

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA WYŻSZE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Uchwała Nr 74/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterkie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 74/2019 Senatu UPJPII

 

Uchwała Nr 75/2019 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do Uchwały nr 75/2019 Senatu UPJPII z dnia 28 czerwca 2019 r.

Opłaty 2019/2020

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora UPJPII w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów w r.a. 2019/2020

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora UPJPII w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2019 w sprawie opłaty za prowadzenie zajęć nieobjetych programem studiów w r.a. 2019/2020

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIU DO PODJĘCIA STUDIÓW STACJONARNYCH BEZ ODPŁATNOŚCI

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) 

Po rejestracji otrzymasz dane w wiadomości e-mail. Użyj ich do zalogowania się.

 

2. Uzupełnij formularz danych osobowych.

Potrzebne będą dane z dowodu osobistego lub paszportu.

 

3. Wybierz kierunek lub kierunki.

1. Uzupełnij dane potrzebne do rekrutacji

 

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Potrzebne będą: nr świadectwa dojrzałości oraz dane dotyczące ocen z egzaminu maturalnego. Uzupełnisz także dane zgodnie z wymaganiami rekrutacji.

 

Studia II stopnia

Potrzebne będą: dane dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia zgodnie z wymaganiami rekrutacji.

 

 

UWAGA!!
Osoby posiadające dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom, itp.) wydany poza granicami Polski - na tym etapie proszeni są o przesłanie kopii tych dokumentów na adres sekretariatu obsługującego dany kierunek studiów (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).
Dokumenty te powinny być opatrzone apostille (lub zalegalizowane) oraz posiadać tłumaczenie na język polski.

 

2. Zakończ rekrutację - patrz tutaj

1. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane dla Ciebie konto bankowe.

Aby pobrać druk wpłaty rekrutacyjnej należy zalogować się na konto w IRK, wybrać w menu zakładkę „wydruki rekrutacyjne” i pobrać plik.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść w czasie trwania elektronicznej rejestracji (zapisów na kierunek)

 

2. Zachowaj dowód wpłaty np.:

- potwierdzenie dokonania transakcji bankowej

- dowód wpłaty na Poczcie Polskiej

- dowód wpłaty z placówki stacjonarnej dowolnego banku

- potwierdzenie w pliku  pdf. przy dokonowaniu płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Pamiętaj, że terminy realizacji przelewów na poczcie są dłuższe, niż bezpośrednich przelewów bankowych.

 

3. Oczekuj na wyniki i skompletuj dokumenty.

Lista dokumentów:

  • formularz kandydata - do pobrania z Indywidualnego Konta Kandydata (w systemie IRK) w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”, uzupełniony i podpisany
  • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • dowód opłaty rekrutacyjnej
  • dodatkowe dokumenty wymagane przez dany kierunek studiów (jeżeli takowe występują)

     Ponadto:

Studia I stopnia i jednolite magisterskiej:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury" lub dokument zagraniczny (świadectwo, dyplom) uprawniajacy do podjęcia studiów wyższych

Studia II stopnia

  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplom magistra, inżyniera lub równorzędny, suplement do dyplomu 

 

1. Gdy otrzymasz zawiadomienie o przyjęciu/zakwalifikowaniu na Uczelnię:

Złóż komplet dokumentów w odpowiednim dla Twojego kierunku sekretariacie w wyznaczonych terminach oraz dokonaj opłaty za indeks i legitymację na wygenerowany dla Ciebie numer rachunku bankowego widoczny na Twoim koncie w Internetowej Rejestracji Kandydata (ten sam numer rachunku, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna).

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny:

od wtorku do piątku w godz. od 9:30 do 13:30

tel: 12 370 86 17

W sprawach pomocy technicznej prosimy pisać na adres mailowy.

pomoc techniczna: bladwd@upjp2.edu.pl

 

SZKOŁA DOKTORSKA

tel: 12 37 08 675
email: szkola@upjp2.edu.pl

 

INNE FORMY KSZTAŁCENIA - LICENCJAT KANONICZNY

Wydział Teologiczny UPJPII
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II p.
tel: 12 421 89 45
e-mail: wt@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Harmonogram rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 ukaże się końcem kwietnia 2020 r.

 

 

 

Cudzoziemcy

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych  przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

Certyfikaty j. angielskiego

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat zostanie poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Przerwy techniczne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w trakcie trwania elektronicznej rejestracji na studia mogą wystąpić przerwy techniczne spowodowane okresową aktualizacją systemu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
i prosimy o wyrozumiałość.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020